Politica de confidențialitate

Introducere

Pes activists România este persoană juridică de drept public, îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei, ale Legii partidelor politice, precum şi cu prevederile Statutului sau şi ale regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, pe întreg teritoriul României şi în exteriorul graniţelor tării, prin organizaţiile înfiinţate în conformitate cu prevederile Statutului şi cu dispoziţiile legale în vigoare.

PES respectă drepturile şi libertăţile persoanelor fizice şi se angajează să protejeze confidenţialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanţilor, susţinătorilor, votanţilor, alegătorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot care se regăsesc în listele electorale, precum şi ale altor persoane fizice ale căror date personale sunt prelucrate de PES în cadrul realizării obiectivelor sale.

Ce fel de date colectăm. Scopurile prelucrărilor

În activitatea sa curentă PES prelucrează mai multe categorii de date cu caracter personal aparţinând mai multor categorii de persoane fizice, printre care, dar fără a se limita la: date ale membrilor şi foştilor membri de partid, simpatizanţilor, susţinătorilor, votanţilor, alegătorilor, persoanelor cu drept de vot care se regăsesc în listele electorale, donatorilor, alte persoane fizice ale căror date personale sunt colectate şi prelucrate în cadrul activităţilor cu caracter politic, date ale candidaţilor la angajare, angajaţilor – foşti şi actuali, reprezentanţi ai furnizorilor, date ale utilizatorilor site-ului.

În colectarea şi prelucrarea acestor date cu caracter personal, PES se supune prevederilor legale specifice domeniului de activitate, precum şi legislaţiei generale în materia desfăşurării activităţilor partidelor politice.
în cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale membrilor şi foştilor membri de partid, simpatizanţilor, susţinătorilor, votanţilor, alegătorilor, persoanelor cu drept de vot care se regăsesc în listele electorale, donatori, alte persoane fizice ale căror date personale sunt colectate şi prelucrate de PES în cadrul activităţilor politice, scopul prelucrării acestora este acela privind îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public şi/sau în vederea realizării obiectivelor sale.

Tipurile de date cu caracter personal care sunt colectate şi prelucrate cu privire la membri şi foşti membri includ: nume, prenume, adresă, CNP, data naşterii, număr telefon, adresă de email, act de identitate (serie şi număr), sex, naţionalitate, stare civilă, copii (număr şi vârstă), religie, statut social, permis de conducere, venituri familiale lunare, date privind activitatea socio-profesională (studii, calificări/diplomă, angajator, ocupaţia, profesia), competenţe lingvistice, opţiuni politice, domenii de interes, hobbyuri, apartenenţă la alte organizaţii, semnătura.

Tipurile de date cu caracter personal care sunt prelucrate cu privire la simpatizanţi, includ: nume, prenume, adresă de email, număr telefon, adresă, studii, ocupaţie, grad de simpatie, semnătura.

Tipurile de date cu caracter personal care sunt colectate şi prelucrate cu privire la donatori, includ: nume, prenume, adresă, act de identitate (serie şi număr, data eliberării şi emitent), CNP, date bancare, semnătura.

Tipurile de date cu caracter personal care sunt colectate şi prelucrate cu privire la susţinători, includ: nume, prenume, cetăţenie, adresă, act de identitate (serie şi număr), semnătura.

Tipurile de date cu caracter personal care sunt prelucrate cu privire la alegători (de pe liste electorate, permanente, suplimentare pentru alegeri locale, parlamentare), includ: nume, prenume, cetăţenie, adresă/domiciliu/reşedinţa, data şi locul naşterii, act de identitate (serie şi număr), CNP, semnătura.

Tipurile de date cu caracter personal care sunt prelucrate cu privire la persoane fizice cu drept de vot (cuprinşi în registrul electoral), includ: nume, prenume, data naşterii, domiciliul, secţia de votare de care aparţin.

Tipurile de date cu caracter personal care sunt colectate şi prelucrate, în cadrul activităţilor cu caracter politic, cu privire la alte persoane fizice (decât cele aflate în categoriile anterior menţionate), pot include: nume, prenume, adresă de email, semnătura, înregistrări audio-video (cu ocazia unor acţiuni/evenimente organizate, susţinute sau la care participă reprezentanţi ai PES).

De asemenea, PES prelucrează date personale în cazul în care selectează şi recrutează persoane fizice care candidează la un post disponibil în PES.

În acest caz, PES va colectă date personale care includ în principal: nume şi prenume, număr telefon, adresă de e-mail, studii şi experienţă profesională anterioară, alte date care în mod normal sunt specificate într-un CV/resume, adresa de IP a computerului de pe care se transmit datele personale. Datele personale prelucrate cu privire la angajaţi/foşti angajaţi sunt cele prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaţilor la angajare/angajaţi/foşti angajaţi, scopul prelucrărilor este, după caz:

 1. pentru a face demersuri în vederea selecţiei de personal propriu şi încheierii contractelor de muncă;
 2. pentru a executa contractul de muncă încheiat între PES şi persona fizică vizată;
 3. pentru a îndeplini o obligaţie legală în sarcina PES (ex. cuprinsă în legislaţia muncii, fiscală, de medicina muncii, asigurări sociale, etc.).

În cazul persoanelor care vizitează site-ul nostru, www.culturadeacasa.ro, este posibil ca PES să colecteze adresa de IP şi informaţii despre sistemul de operare a computerului utilizat de persoana fizică vizată la momentul accesării site-ului, browser-ul folosit, versiunea aplicaţiei, setările de limbă, paginile web accesate de candidat.

Dacă ulterior colectării, datele personale urmează să fie supuse unor prelucrări şi în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate, şi aceste alte prelucrări nu se bazează pe consimţământul persoanei vizate sau pe dreptul naţional sau al Uniunii Europene, pentru a stabili dacă prelucrarea în alt scop este compatibilă cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate iniţial, trebuie luate în considerare, printre altele:

 • orice legătură dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost colectate şi scopurile prelucrării ulterioare preconizate;
 • contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce priveşte relaţia dintre persoanele vizate şi operator;
 • natura datelor cu caracter personal, în special în cazul prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal, sau în cazul în care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni;
 • posibilele consecinţe asupra persoanelor vizate ale prelucrării ulterioare preconizate;
 • existenţa unor garanţii adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.

Temeiuri legale ale prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate (membri şi foşti membri de partid, simpatizanţi, susţinători, votanţi, alegători, donatori, persoane cu drept de vot care se regăsesc în listele electorale, alte persoane fizice ale căror date personale sunt colectate şi prelucrate de PES în cadrul activităţilor politice), de către PES, se efectuează, după caz, în temeiul Art. 6 alin. (1) lit. e) (îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public), Art. 6 alin. (1) lit. c) (îndeplinirea unei obligaţii legale) şi/sau în temeiul Art. 6 alin, (1) lit. a) (consimţământul persoanei vizate) din GDPR.

Prelucrările efectuate de PES au la bază temeiul indicat de Art. 6 alin. (1) lit. e) în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public, respectiv acele activităţi care servesc realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public, ori funcţionării sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democraţiei.

Prelucrarea se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, când are în vedere îndeplinirea unei obligaţii legale cuprinsă într-un act normativ aplicabil activităţilor şi/sau obiectivelor specifice partidelor politice (ex. legislaţie cu privire la diferite tipuri de alegeri, hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente, etc.).

Prelucrările efectuate de PES au la bază temeiul indicat de Art. 6 alin. (1) lit. a) în cazul în care colectează date personale de la persoane fizice vizate, stabilind şi mijloacele de prelucrare, în scopul realizării obiectivelor sale legale şi statutare, în cazuri în care niciunul din temeiurile anterioare nu este aplicabil sau în cazuri expres prevăzute de legislaţia aplicabilă cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

De asemenea, prelucrările efectuate de PES au la bază temeiul indicat de Art. 6 alin. (1) lit. a) în cazul în care acestea au ca scop primirea de către persoana fizică vizată a unor informări de la PES. Consimţământul persoanei vizate, este exprimat prin semnarea formularului de consimţământ de către persoana vizată, după o prealabilă informare cuprinsă în acel formular, precum şi pe web site-ul PES şi/sau în alte mijloace de informare.

În cazul în care este necesară prelucrarea unor categorii speciale de date (ex. opţiuni politice, etc.) şi/sau a unui număr de identificare naţional, persoanele fizice vizate vor fi informate prin intermediul Formularului de informare şi li se va solicita consimţământul explicit în acest sens, în conformitate cu Art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR. Un astfel de consimţământ nu este necesar, dacă prelucrarea datelor respective se încadrează în excepţia menţionată de Art. 9 alin. (2) lit. d) din GDPR sau în cea prevăzută de art. 9 alin. (2) din Legea nr. 190/2018.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţîlor/foştilor angajaţi PES, se efectuează în temeiul Art. 6 alin. (1) lit. b) contract sau Art. 6 alin. (1) lit. c) obligaţie legală, după caz.
În cazul în care este necesară prelucrarea unor categorii speciale de date, prelucrarea datelor respective se face în baza prevederilor menţionate de Art. 9 alin. (2) lit. b) – j) din GDPR, după caz.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la angajare, se efectuează în temeiul Art. 6 alin. (1) lit. a) (consimţământ). Consimţământul persoanei vizate, este exprimat prin semnarea formularului de consimţământ de către persoana vizată, după o prealabilă informare cuprinsă în acel formular.

Cum folosim datele pe care le colectăm

Folosim informaţiile cu caracter personal în modalităţile descrise în această Politică cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise unei terţe părţi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate şi doar în conformitate cu Legislaţia aplicabilă.

Datele cu caracter personal prelucrate, nu vor face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, care să producă efecte juridice asupra persoanelor fizice vizate.

Transferul de date în afara Spațiului Economic European (SEE)

În mod obişnuit, pentru scopul îndeplinirii obiectivelor sale, PES nu transmite datele dumneavoastră în afara Spaţiului Economic European (SEE), dar dacă o asemenea transmitere va fi necesară, ne vom asigura că se va face doar pentru scopurile specificate în această Politică şi cu garanţii adecvate în conformitate cu Legislaţia aplicabilă.

Drepturile persoanelor fizice vizate

Aveţi dreptul să solicitaţi:

 • Să vi se confirme dacă datele dumneavoastră cu caracter personal fac obiectul prelucrării, precum şi să primiţi acces la acestea.
 • Să primiţi o copie a informaţiilor personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat.
 • Să solicitaţi rectificarea informaţiilor personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră.
 • Să solicitaţi ştergerea informaţiilor dumneavoastră personale.
 • Să obiectaţi pelucrării datelor dumneavoastră personale de către noi.
 • Să cereţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale de către noi.
 • Să nu faceţi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 • Să depuneţi o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Aceste drepturi pot fi exercitate cu bună credinţă, fără să aducă atingere drepturilor altor persoane sau îndeplinirii unor obligaţii legale sau interesului public de către PES, în condiţiile Legislaţiei aplicabile.

Dacă doriţi să exercitaţi oricare dintre drepturile menţionate mai sus sau să primiţi mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi.

Durata de păstrare a datelor dumneavoastră

Vom păstra datele dumneavoastră pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate, cu excepţia situaţiilor când astfel de date trebuie păstrate o perioadă mai lungă de timp, în vederea respectării unor obligaţii legale (ex. Legea contabilităţii, etc.) sau pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public.

Cum protejăm datele personale pe care le prelucrăm

Menţinerea siguranţei datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate este de o importantă capitală pentru PES. Toate datele personale prelucrate de PES sunt supuse unor standarde stricte pentru a se asigură că prelucrările sunt sigure şi că se menţin niveluri adecvate de confidenţialitate. Persoanelor neautorizate nu li se permite accesul la datele cu caracter personal.

PES adopta măsuri tehnice şi organizatorice rezonabile şi adecvate pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, accesului neautorizat, divulgării, modificării şi distrugerii.

PES va prelucra date personale numai în scopuri limitativ prevăzute în această Politică şi nu va prelucra date personale în nici un scop incompatibil cu scopurile prevăzute.

Deşi luăm măsuri rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal, nu putem fi însă responsabili pentru faptele celor care obţin acces neautorizat sau abuziv şi nu putem oferi garanţia, expresă, implicită sau în orice alt fel, că astfel de incidente nu pot apărea.

Datele personale nu sunt transmise către o tertă parte decât în condiţiile prezenţei Politici şi cu respectarea Legislaţiei aplicabile.

PES va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în conformitate cu Legislaţia aplicabilă.

Actualizări sau modificări ale Politicii de confidențialitate

Putem actualiza sau modifica această Politică de confidenţialitate, periodic sau când considerăm că este necesar, iar cea mai recentă versiune va fi postată pe site-ul nostru. Vă încurajăm să consultaţi regulat această politică privind protecţia datelor cu caracter personal, pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune.

Cum puteți să ne contactați

Dacă aveţi intrebări despre informaţiile pe care le colectăm de la dumneavoastră şi despre modul în care le folosim, vă rugăm să ne contactaţi la adresa:


e-mail: activists@pes.ro

Dreptul de a vă plânge

Dacă aveţi vreo nemulţumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluţiona, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, conform instrucţiunilor aflate pe website-ul acestei instituţii www.dataprotection.ro, sau direct la adresa acesteia:

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România